Vogels en andere dieren

Natuurliefhebbers komen zeer aan hun trekken in dit deel van de Ardennen. Een avondwandeling kan gemakkelijk waarnemingen van reeën, een vos en héél misschien een das opleveren. Wilde zwijnen en edelherten komen eveneens voor, maar het is een gelukstreffer als je ze met eigen ogen ziet.

Zeldzame vogelsoorten

Voor vogelaars is dit deel van de Ardennen één van de beste plekken om typische Ardense vogels te zien. Vogels die in Nederland en Vlaanderen zeer zeldzaam zijn komen hier voor.

Rode wouw

Vanaf de lente tot het eind van de zomer komt de rode wouw in het gebied voor. Hij is meestal aan te treffen bij Spineu, La Vau, twee gehuchten tussen Wanne en Grand-Halleux. Regelmatig vliegt deze schitterende roofvogel echter over de heuvel en cirkelt over het dal bij Wanne. Hij is dan vanuit het huis te zien.

Notenkraker

De notenkraker is echt een specialiteit van het gebied. Deze soort komt alleen in de Hoge Ardennen voor, in de uitgestrekte fijnsparrenbossen rond Wanne en de Hoge Venen. Vooral de bossen ten oosten van het gehucht Logbiermé (3km) vormen een goede plek om deze geheimzinnige vogel te zien.

Ruigpootuil

Ook voor de zeer zeldzame Ruigpootuil zit men in Wanne op één van de beste plekken van België. Hij komt voor in dezelfde uitgestrekte fijnsparrenbossen als de notenkraker en jaagt in de schemering op de kapvlaktes op kleine knaagdieren en grote insecten. De beste kans om deze uil te horen is in de lenteperiode van maart tot mei.
Voor een goede kans op de ruigpootuil: rij door Logbiermé, volg de verharde (holle) weg totdat u aan het begin van het bos bij een soort bunker op een kruispunt van boswegen uitkomt. Parkeer daar de auto net voor of in de schemering. Soms is vanaf die plek al de roep van de ruigpootuil te horen. Loop anders een stuk van één van de boswegen af. Wees wel voorzichtig en kom niet te dichtbij, want de soort is gevoelig voor verstoring en wordt bovendien zwaar beschermd door de Vogelrichtlijn.

Waterspreeuw

De waterspreeuw is geen zeldzame soort in de Ardennen, maar je moet hem wel weten te vinden. Deze eigenaardige vogel (hij zwemt onder water, maar behoort tot de zangvogels), komt voor langs de Amblève en de Salm. Omdat daar weinig goede wandelpaden langs lopen is het handiger om langs de rivier de Warche te gaan zoeken. De Warche loopt ten noorden van Malmédy en kan het best worden benaderd door in Bevercé rechts af te slaan en bij de camping te parkeren. Een goed en mooi wandelpad loopt hier langs het riviertje tot aan het kasteel Reinhardstein. Er komen ook grote gele kwikstaarten, vuurgoudhaantjes en kruisbekken voor.

Grote gele kwikstaart

De grote gele kwikstaart is vooral te vinden langs de wat grotere beken, riviertjes en rivieren. Een goede kans heeft men langs de Warche (zie waterspreeuw).

Kraanvogels

In de herfst (oktober-december) trekken de kraanvogels van hun broedgebieden in Oost en Noord Europa over de Oostelijke Ardennen richting Noord Frankrijk en verder naar Spanje. Daarom is er in de herfst een redelijke kans om een groep trompetterend over te zien vliegen. Gedwongen door plotseling optrekkende mist zagen wij eens een groep van 25 exemplaren landen op de weilanden bij Wanne. Wat hebben wij genoten van die elegante schaduwen in de zware mist!

Andere vogelsoorten

Ook voor de niet-fanatiekelingen is er genoeg te zien in en rond Wanne. Er zijn in de zomer altijd veel boeren- en huiszwaluwen, en zwarte roodstaarten in het dorp te vinden. In het dal is eigenlijk altijd wel een buizerdpaartje in de lucht.
In de bossen komen de volgende soorten voor: zwarte specht, kuifmees, zwarte mees, fluiter en kortsnavelboomkruiper.